CO-EFFICIENT
COLLABORATIVE FRAMEWORK FOR
ENERGY EFFICIENT SME SYSTEMS
KNOWLEDGE DATABASE / FUNDING SOURCE
03.04.2015 -> SLOVENIA: Development incentive program SID Bank to finance investments in energy efficiency of small and medium-sized enterprises 2014-2015

Namen programa je financiranje naložb v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednje velikih podjetij. Spodbuda je namenjena financiranju gospodarske družbe za naložbe v učinkovito rabo energije. Za spodbude lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe.

Oblika spodbude je kombinacija kredita in nepovratnih sredstev (v nadaljevanju: spodbuda), pri čemer se lahko posameznemu projektu dodeli sredstva v naslednjih okvirjih:

Celotni načrtovan strošek projekta je najmanj 40.000 eur in največ 1 mio eur:
 -   daljinsko ogrevanje,
 -   kogeneracija toplote in energije,
 -   energetska učinkovitost v industrijskih objektih.

Maksimalna višina kredita ter nepovratnih sredstev

Spodbuda je v obliki kredita ter nepovratnih sredstev, vendar v sledečih okvirjih:
 -   najmanj 30.000 EUR in največ do 750.000 EUR v obliki kredita, pri  čemer znesek kredita hkrati ne presega 75% stroškov naložbenega projekta;
 -   najmanj 3.600 EUR in največ do 90.000 EUR v obliki nepovratnih sredstev, pri čemer znesek nepovratnih sredstev hkrati ne presega 12% nakazanih sredstev kredita;
 -   seštevek dodeljenih sredstev iz točke a. in b. v nobenem primeru ne sme preseči 85% stroškov projekta.
 
Rok za prijavo: 29. 10. 2015.

Več informacij najdete TUKAJ.

Country: Slovenia
Keywords: funding, energy efficiency, SMEs
03.04.2015 -> Direct co-financing of energy audits and energy certification of buildings for public institutions, NGOs and other legal entities (Croatia)
03.04.2015 -> SLOVENIA: Development incentive program SID Bank to finance investments in energy efficiency of small and medium-sized enterprises 2014-2015
03.04.2015 -> Privredna banka Zagreb has joined the initiative for energy efficiency
30.03.2015 -> SPAIN: Proyectos CLIMA
04.03.2015 -> Direct co-financing of project of rational energy management, energy efficiency and use of renewable energy sources
04.03.2015 -> Direct co-financing of energy audits for buildings and implementation of energy management system in accordance with HRN EN ISO50001 standard for industry and commercial service sector (Croatia)
04.03.2015 -> Co-financing of the procurement of electrical and hybrid vehicles (M1 and N1 category - Croatia)
03.11.2014 -> Renovation Plan of Industrial Components Using Natural Gas
24.07.2014 -> SPAIN: funding opportunity JESSICA-F.I.D.A.E.
24.07.2014 -> SLOVENIA: Development incentive program SID Bank to finance investments in energy efficiency of small and medium-sized enterprises 2014-2015

05.05.2015 -> Enhancing Mediterranean Initiatives Leading SMEs to Innovation in building Energy efficiency technologies
05.05.2015 -> Integrating Experiences and Recommendations in Eco-Innovation for Sustainable Production and Consumption in the Mediterranean Area
05.05.2015 -> Capitalization Initiative for the Innovation and Internationalization of the MED economic and knowledge system
05.05.2015 -> SME Creativity and Innovation for a MED Space Smart Specialisation Framework
03.04.2015 -> Intermodal Freight Services Development committees
30.03.2015 -> Smart, Energy-Efficient and Adaptive Port Terminals
30.03.2015 -> Development of regional clusters for research and implementation of environmental friendly urban logistics
30.03.2015 -> ECOSTARS Europe
30.03.2015 -> Freight Electric Vehicles in Urban Europe
30.03.2015 -> Green Procurement and Smart City Support in the Energy Sector